Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Zij kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang.

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen?

Heeft u psychische problemen en bent u daarvoor onder behandeling bij GGZ NHN? Bel dan zelf uw behandelaar tijdens kantooruren. Buiten kantoren kan de huisarts voor u bellen. Staat u niet ingeschreven bij GGZ NHN en heeft u direct hulp nodig? Bel uw huisarts. Die kan de crisisdienst inschakelen. Heeft u geen onderdak en heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op met Dno Doen. Misschien komt u in aanmerking voor een van de woonvormen van Dno Doen. Bijvoorbeeld in een woning in de wijk of het trainingshuis. U krijgt dan begeleiding. Zo leert u met hulp weer op eigen benen te staan.

Toon op kaart (1)
x

Crisisdienst GGZ Noord Holland Noord

Toon op kaart (1)
x

Dno Doen - Centrale Voordeur/Nachtopvang

Scheerder
4
Hoorn
Bent u dakloos en zorgt u voor een klein kind?

Dno Doen heeft woonvormen waar u samen met uw kind kunt wonen. Bel of ga bij ze langs. U krijgt een gesprek.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Dno Doen - Centrale Voordeur/Nachtopvang

Scheerder
4
Hoorn
Loopt de situatie thuis uit de hand?

Praat erover. Bel naar Veilig Thuis. Bent u nu in gevaar? Bel dan 112.

Veilig thuis Noord-Holland Noord

Postbus 224
1800 AE
Alkmaar

Alarmnummer

Zoekt u vrouwenopvang?

Is het thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen ook mee.

Is er geen plek? Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Friesland zorgt voor een oplossing. In een andere provincie is mogelijk wel plaats.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Veilig Thuis Friesland

Bezoekadres

Tesselschadestraat
2
8913 BC
Leeuwarden

Postadres

Postbus 312
8901 BC
Leeuwarden

Veilig thuis Noord-Holland Noord

Postbus 224
1800 AE
Alkmaar